A BIM sztori

2024.05.03

Honnan ez a BIM?

Charles M. Eastman által megfogalmazott elképzelés az volt, hogy egy olyan modell készüljön, melyből minden szükséges terv kinyerhető, továbbá, ha valami változtatás történik, az automatikusan kerüljön átvezetésre az összes tervre. Ezen probléma megoldása egyre nagyobb teret nyert az utóbbi időben, hisz napjainkban egyre nagyobb és komplexebb kihívások elé vannak állítva a mérnökök. A nagy volumenű épületek, a növekvő energetikai, ergonómiai, fenntarthatósági szempontok és a gépészeti rendszerek komplexitása mellett elkerülhetetlenné vált, hogy az 1975-ös elképzelésből végre valóság váljon. Jelenleg a BIM technológia tekinthető az egyik legjelentősebb lépésnek a mérnöki folyamatok tekintetében, mely komoly változásokat hozhat a teljes építőipar számára. 

Charles M. Eastman
Charles M. Eastman

ÉPÜLETINFORMÁCIÓ MODELLEZÉS

A BIM egy betűszó, melyet háromféleképp értelmezhetünk. A Building Information Model, azaz BIM-modell mindennek az alapja, egy információval feltöltött háromdimenziós modell. A Building Information Modelling rövidítés a leginkább elterjedt értelmezés, ami épületinformációs modellezést jelent. Az Egyesült Államokbeli BIM Szabvány a következő definíciót tartalmazza: "Az épületinformációs modellezés (BIM) egy létesítmény fizikai és funkcionális tulajdonságainak digitális leképezése. A BIM segítségével egy olyan közös, megosztott információforrás jön létre a létesítményről, amely megbízható alapot jelent a döntéshozatalhoz a teljes életciklusban; a legelső koncepció kidolgozásától a bontásig." Manapság az M betű sokkal inkább a Management szót jelöli, mely leginkább leírja a résztvevők feladatait, a modellezés folyamatát és a BIM-modell felhasználását.

A BIM olyan CAD-alapú tervezésmódszertani folyamatok és irányelvek alkalmazásának összessége, amely lehetővé teszi az építmények létrehozásában és üzemeltetésében érdekelt szereplők (építtetők, tervezők, kivitelezők, üzemeltetők) számára a valóságnak megfelelő virtuális térben történő együttműködést és információátadást, illetve a releváns adatok gyors és hatékony megjelenítését. 3D-TŐL a 7D-IG 

A BIM-modell előállításának folyamata sok tekintetben megegyezik a 3D-modell előállításának folyamatával, de kiegészül az elemek megbízható információtartalommal való feltöltésével, klasszifikálásával, meghatározott modellezési módszerek és szabályok együttes alkalmazásával. A 4D az idő megjelenését mutatja a modellben. Az ütemtervet a BIM-modellből származtatott mennyiségekből kalkulálják, de a megfelelő szoftveres környezetben lehetőség van az építkezés folyamatáról animációt készíteni, a kivitelezés térbeli alakulásának vizsgálatához. 

A BIM lehetőséget ad folyamatos költségbecslés vizsgálathoz, költségvetések készítéséhez. A költségek megjelenése az ötödik dimenzió a modellben. A szoftverek folyamatos fejlődésével lehetőséget kapunk modellezés közbeni energetikai analízisek, fenntarthatósági számítások és életciklus-elemzések készítésére és optimalizálásra. 

A 7D BIM-modell az üzemeltetést, létesítménygazdálkodást foglalja magába. GEOMETRIA ÉS INFORMÁCIÓ A szakmában szokás mondani, hogy minden projekt más és egyedi. Nos ez a BIM-re is igaz. Egy, mindenre alkalmas BIM-modell elkészítése szinte kivitelezhetetlen. Ezért nagyon fontos előre definiálni a végső felhasználási módot. A különböző felhasználási módokhoz különböző részletezettségű és információ-tartalmú modellt kell létrehozni. 


BIM ALKALMAZÁSI TERÜLETEI

 "A BIM ma más, mint tegnap volt és más, mint holnap lesz." Tehát folyamatosan változik, így a felhasználási lehetőségek köre is folyamatosan bővül. Az alábbi listában összeszedtük a jelenleg elfogadott alkalmazási területeket, de BIM lehetőségeinek csak a képzelet szab határt: a tervezési tevékenység támogatása, tervdokumentáció kinyerése, tervellenőrzés, aktuális állapot rögzítése, helyszínanalízis, energetikai analízis, szerkezeti analízis, világítástechnikai analízis, egyéb mérnöki analízis, térbeli tervezéskoordináció és ütközésvizsgálat, ütemtervezés (4D BIM), költségbecslés és költségvetés (5D BIM), fenntarthatósági minősítés, térszervezés, digitális gyártástámogatás, organizációs terv készítése, digitális kivitelezéskoordináció, épületgépészeti és elektromos rendszerek analízise, karbantartás ütemezése, helyiséggazdálkodás, eszközmenedzsment, katasztrófavédelmi tervezés, magvalósulási állapot rögzítése, építéskivitelezési rendszerek tervezése, és szabvány megfelelőségi vizsgálat. 

BEP - BIM végrehajtási terv 

Szabványokra mindig szükség van, főleg olyan területen, ami folyamatosan változik, fejlődik. Sőt, az épületinformációs modellezésről mindenki mást gondol, máshogy látja, mást szeretne elérni vele vagy nem is tudja pontosan mire is való. Tehát összességében egy kifejtett, leírt szabvány minden részvevő számára könnyebbé teszi az együttműködést. Napjainkban folyamatosan növekednek a sztenderdek száma, hisz egyre több országban teret nyer a BIM. AEC UK CAD & BIM Standards, ami a BS 1192 alapjaira épült. Van egy átfogó része, illetve Angliában igen elterjedt Revit és Bentley felhasználóknak külön, szoftverspecifikusan is adnak leírásokat. Az Egyesült Királyságban már 2016-tól állami beruházások esetében kötelező a BIM használata. A National BIM Standard – United States ami a Building Smart Alliance által fejlesztett szabvány. Jelenleg a 3-as verziószámú példány van alkalmazásban. Talán a leghosszabb dokumentáció, amit BIM szabványként találunk jelenleg. 

ÖNORM A 6241-1 és ÖNORM A 6241-2, amelyek a Austrian Standards részei 2015-től. Találhatóak még szabványok Hong Kongban, Indiában, Ausztráliában, Kanadában, Finnországban, Hollandiában, Svédországban. Magyarországon jelenleg nincs elérhető szabvány a BIM-mel kapcsolatban. Ezért érdemes a szerződés mellékleteként csatolni a BIM végrehajtási tervet. A BEP egy olyan terv, amely meghatározza a BIM technológia projektben való megvalósításának céljait. 

Leírja, hogy a felépített modell hogyan lesz alkalmazva, elmagyarázza a megvalósítási folyamatokat és az információcsere módjait. 

Információt tartalmaz a sikeres BIM-megvalósításhoz szükséges teljes projektinfrastruktúráról is, azaz: az alkalmazott technológiákról, a megvalósításért felelős csapatról és a teljesítendő szerződésekről. A BEP főbb tartalmi elemei: projektinformációk projektfázisok, mérföldkövek projektrésztvevők célok és célkitűzések modellmenedzsment (szoftveres és hardveres követelmények) minőségbiztosítás és minőségellenőrzés BIM auditok gyakorisága és tartalma adatmenedzsment szállítandó munkarészek és az adatszolgáltatás módja (referenciákkal: a Vállalkozó képességeinek és kompetenciáinak bemutatásával) az együttműködés módja (feladatok és folyamatok leírása) BIM felhasználási célok 

Cégünk segítséget tud nyújtani mind megrendelői, mind tervezői oldalról a BIM sikeres implementációjához.